Kineska metafizika dio je taoizma, filozofije koja se temelji se na Qi - energiji, principu balansa Yina i Yanga te na teoriji 5 elemenata. Prema tome drevne Kineske znanosti poput Feng Shuija, kineske astrologije, čitanja lica, Qi Gonga, Tai Chija, tradicionalne kineske medicine i devinacije I Chinga dio su istog znanja.

Kinezi su tisućljećima promatrali prirodu i proučavali kako utječe na čovjeka i njegov život. Kinezi razumiju da se naša sudbina sastoji od 3 dijela:

Nebeske sreće, Zemaljske sreće i Ljudske sreće.

Nebeska sreća je ono što nam je nebo poklonilo dok smo se rodili. Zapis našeg puta, našeg potencijala i naših životnih lekcija.

Zemaljska sreća je naša okolina, energija koju tvori reljef Zemlje kao što su brda i rijeke, strana svijeta te zgrada u kojoj živimo.

Ljudska sreća je vitalna energija, životna snaga u čovjeku.

Čovjek može utjecati na svoju životnu energiju sa samokultivacijom, zdravim životom, pozitivnim razmišljanjem, meditacijom i razvijanjem svjesnosti. Isto tako sa poznavanjem Feng Shuija i razumijevanjem energije prirode može utjecati na Zemaljsku sreću. Jedino ne može utjecat na Nebesku sreću koja predstavlja trećinu naše sudbine. Drevni kineski astrolozi razvili su znanje kojim se može predvidjeti događaje u životu, prepoznat uzorke koji se ponavljaju, pronaći povoljno razdoblje za akciju te otkriti potencijal i talente neke osobe. U kineskoj astrologiji ne radi se o gatanju nego o savjetovanju svrhom boljeg razumijevanja života, životnih situacija i životnih lekcija.

Yin – Yang

Praćenjem prirode drevni Kinezi pokušali su razumjeti zakone života i energije qi koja stvara život, koja je nevidljiva i nečujna, a nalazi se posvuda. Yin i yang su dva pola te energije. Predstavljaju suprotnosti, ali su nerazdvojni. Konstantno su u pokretu i cijelo vrijeme se izmjenjuju. Njihov dinamičan odnos kreira i vlada svim živim. Interakcija yina i yanga reflektira se u danu i noći, u pozitivnom i negativnom, aktivnom i pasivnom, brzom i sporom, muškom i ženskom, vrućem i hladnom… Jedan bez drugoga ne postoje. Yin i yang dva su osnovna oblika qi energije. Interakcija između yina i yanga opisuje pet faza energije ili, drugim riječima, pet elemenata.

Ravnoteža 5 elemenata

U teorija pet elemenata drvo stvara vatru, vatra stvara zemlju, zemlja stvara metal, metal stvara vodu i voda stvara drvo. Pet elemenata zapravo je pet energija ili pet oblika energije. Izraz „drvo stvara vodu“ opisuje transformaciju energije. Najvažnije je razumjeti da pet elemenata uvijek teži balansu, kroz pet elemenata izražava se yin i yang ravnoteža.

Produktivni ciklus

Drvo gori i proizvodi vatru, vatra zemlju (poput pepela), u zemlji godinama nastaje metal (poput rude), na metalu se kondenzira voda, voda stvara drvo.

Kontrolni ciklus

Voda gasi vatru, vatra kuje metal, metal siječe drvo, drvo rahli zemlju, zemlja zadržava vodu.