Feng Shui

Feng Shui je starodavna kitajska znanost, ki obstaja že več kot 3000 let. Na začetku se je imenovala Kan Yu, kar označuje opazovanje in sledenje silam med Nebom in Zemljo, v času dinastije Qing pa se je ustalil izraz Feng Shui.

Svetovalci Feng Shui so bili ugledni državljani kitajskega cesarstva, ki so več stoletij svetovali cesarjem, medtem ko ima danes Feng Shui velik pomen še posebno v gospodarsko uspešnejših deželah, kot so na primer Hong Kong, Tajvan in Singapur. Da bi dosegli čim večji obseg dobrobiti, so cela mesta in države zgrajeni na temeljih Feng Shui principov, vsaka družina pa ima svojega Feng Shui mojstra.

Feng Shui proučuje gibanje energije v naravi in vpliv življenjske okolice na človeka. Vsota vseh energij, ali Qi, je nevidna, a vsepovsod prisotna in s svojo močjo vpliva na naš obstoj in bivanje. Lahko je izrazito pozitivna in ugodna, prinašajoč nam srečo in blagostanje, po drugi strani pa ne tako pozitivna, kadar nam prinaša v življenje težave. Feng Shui je hkrati tudi znanost in umetnost. S poznavanjem merljivih parametrov Feng Shui principov kot so na primer lokacija, smer in čas, lahko uskladimo osebo s prostorom v  katerem živi, da bi dosegli boljše, bolj zdravo in bolj kakovostno ter uspešnejše življenje.

Če znamo razlikovati energije v naši okolici s pomočjo Feng Shuija, potem s tem pridobimo informacijo, ki nam omogoča, da izberemo življenje na dobrih lokacijah, skladnih z lastno energijo in s tem pridobimo pozitiven Qi iz okolice.

V primeru, ko nimamo Feng Shui znanja se vse prepogosto dogaja, da nenamerno izberemo za bivanje ali delo okolico, v katero prinaša neugoden Qi, ki zmanjšuje naše možnosti doseganja potenciala in kvalitetnega življenja.

Kitajci uporabljajo Feng Shui že stoletja tako v bivanjskih kot tudi delovnih prostorih za doseganje blagostanja, uspeha, sreče, zdravja in dolgega življenja. Z veščo uporabo posane Feng Shui fascinantno orodje, ki se lahko uporabi za doseganje in ohranjanje maksimalnega življenjskega potenciala.