Kitajska metafizika

Kitajska metafizika je del taoizma, filozofije ki temelji na energiji Qi, principu ravnotežja med Yinom in Yangom in na teoriji 5-ih elementov. Zaradi tega so starodavne kitajske znanosti kot na primer Feng Shui, kitajska astrologija, čitanje obraza, Qi Gong, Tai Chi, tradicionalna kitajska medicina in devinacija I Ching, del istega znanja.

Kitajci so dolga stoletja opazovali naravo in proučevali, kako vpliva na človeka in njegovo življenje. Kitajci razumejo, da je naša usoda sestavljena iz 3 delov:

Nebeške sreče, Zemeljske sreče in Človeške sreče.

Nebeška sreča je tisto, kar nam je nebo poklonilo, ko smo se rodili: zapis naše poti, našega potenciala in življenjskih preizkušenj.

Zemeljsko srečo predstavlja naša okolica, energija ki oblikuje Zemljin relief, kot na primer gore in reke, strani neba in zgradbe, v katerih živimo in bivamo.

Človeška sreča je vitalna energija, življenjska moč v človeku.

Človek lahko vpliva na svojo življenjsko energijo s samo-kultivacijo, zdravim življenjem, pozitivnim razmišljanjem, meditacijo, razvijanjem in dvigovanjem svoje zavesti. Na Zemeljsko srečo lahko vplivamo s poznavanjem Feng Shui in razumevanjem energije v naravi. Le na Nebeško srečo, ki prav tako predstavlja tretjino naše usode, nimamo vpliva. Starokitajski astrologi so razvili znanje, s katerim lahko predvidimo dogajanja v življenju, prepoznamo vzroke, ki se ponavljajo, najdemo ugodna obdobja za akcijo in odkrijemo potenciale in talente posameznika. V kitajski astrologiji ne gre za šloganje, temveč za svetovanje, ki ima za cilj boljše razumevanja življenja, življenjskih situacij in življenjskih lekcij.

Yin – Yang

Z opazovanjem narave so stari Kitajci poskušali razumeti zakonitosti življenja in energije qi, ki ustvarja življenje, ki je nevidna in neslišna ter vsepovsod prisotna. Yin in yang sta dva pola te energije. Predstavljata nasprotje, a sta hkrati nerazdružljiva. Nenehno sta v gibanju in se ves čas izmenjujeta. Njun dinamični odnos ustvarja in vlada vsemu živemu. Medsebojna interakcija yina in yanga se odraža v dnevu in noči, v pozitivnem in negativnem, aktivnem in pasivnem, hitrem in počasnem, moškem in ženskem, toplem in hladnem… Eden brez drugega ne obstajata. Yin in yang sta osnovni obliki energije qi. Interakcija med yinom in yangom orisuje pet faz energije ali z drugimi besedami - pet elementov.

Ravnotežje 5 elementov

V teoriji petih elementov les ustvarja ogenj, ogenj ustvarja zemljo, zemlja ustvarja kovino, kovina ustvarja vodo in voda ustvarja les. Pet elementov je  pravzaprav pet energij ali pet oblik energije. Izraz „les ustvarja ogenj“ opisuje transformacijo energije. Najvažneje je, da razumemo, da pet elementov vedno teži k ravnotežju, in skozi pet elementov se izraža yin in yang ravnotežje.

Produktivni ciklus

Les gori in proizvaja ogenj, ogenj proizvaja zemljo v obliki pepela, v globini zemlje dolga leta nastaja kovina v obliki rude, na kovini se kondenzira voda, voda pa napaja, in s tem ustvarja les.

Kontrolni ciklus

Voda gasi ogenj, ogenj kuje kovino, kovina seka les, les rahlja zemljo, zemlja pa zadržuje vodo.